O spoločnsoti Bordy

Firma už pôsobí na trhu od roku 2001 ako fyzická osoba a následne sa pretransformovala na spoločnosť  Bordy s.r.o. v roku 2006.

Veľkosklad sídli v Lučenci na Zvolenskej ceste č. 3539. Tu sme vybudovali mraziarenské priestory, ktoré sú riadne veterinárne schválené na skladovanie a predaj surových mrazených krmív pre spoločenské zvieratá pod prideleným úradným číslom ST- LC 02 SK.

Našimi obchodnými partnermi sú chovateľské a gazdovské predajne, kynologické stanice a chovatelia, predajne mäsa a údenín ako aj útulky a ústavy na výkon odňatia slobody.

Tovar vozíme pravidelne po dohode s obchodnými partnermi týždenne alebo raz za dva týždne priamo na dohodnuté odberné miesto. Tovar je balený  v dvojobale, označený a prepravený v mraziarenských autách. Akékoľvek otázky radi zodpovieme na dole uvedených kontaktoch.


Obchodné podmienky spoločnosti Bordy